8. september 2021

Vil du lære mer om tomtefeste?

Partner og advokat Carina Borchgrevink-Næss og advokatfullmektig Marita Fisketjønn tar dere gjennom tomtefeste i denne digitale modulserien til Senter for eiendomsfag.

Modulene tar for seg festekontraktens livsløp fra fødsel til død, med alt som skjer innimellom. Vi tar blant annet for oss de store temaene som regulering av festeavgiften etter det gamle og nye engangsløftet, innløsningsreglene og disposisjonsretten, og illustrerer med eksempler fra rettspraksis. Hensikten med modulene er å gi nyttige tips enten du allerede er fester eller vurderer å kjøpe bygg på fremmed grunn, eller du er grunneier og vurderer bortfeste. Kurset er tilpasset både jurister og ikke-jurister.

 

Kurset kan kjøpes hos Senter for eiendomsfag, ved å følge linken her.

 

Vi er svært glade for samarbeidet med Senter for eiendomsfag og håper mange vil benytte seg av kurset og ta del i tomtefesten!