29. april 2021

Vi ønsker ny advokatfullmektig velkommen!

Bing Hodneland advokatselskap ønsker velkommen til Thea Langeland som ny advokatfullmektig.

Thea er nyutdannet med master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor masteravhandlingen omhandlet muligheten og bruken av reaksjoner på partenes uønskede opptreden under domstolsbehandling i sivile saker. Under studietiden har hun spesialisert seg innen og fått særlig interesse for kontraktsrett, arbeidsrett, prosess og patent- og varemerkerett. Hun har også hatt et utvekslingsopphold ved University of Bologna.

Thea har ved siden av studiene hatt ulike traineeopphold og jobbet som kveldssekretær i Advokatfirmaet Schjødt.

Thea vil i hovedsak være tilknyttet vår avdeling for arbeidsrett.

Vi er glade for å ha med Thea på laget, og ønsker henne velkommen!