5. august 2021

Vi ønsker ny advokatfullmektig velkommen!

Bing Hodneland advokatselskap ønsker velkommen til Marita Fisketjønn som ny advokatfullmektig.

Marita Grønsten Fisketjønn vil være tilknyttet fagruppene fast eiendom, entreprise og tomtefeste. Hun har særlig erfaring innen tomtefeste etter å ha hatt ulike stillinger i 5 år hos Norges nest største grunneier og størst på tomtefeste, Opplysningsvesenets fond. Hun prosederer festesaker og saker om tilstøtende rettsforhold, som for eksempel selskapsrettslige problemstillinger som kan bli vriene når man snakker om et festeforhold i bunnen.

Fisketjønn bistår både festere, frembortfestere og grunneiere i festesaker, men er også spesialist på andre eiendomsrettslige problemstillinger og forvaltning av eiendom etter å ha innehatt flere stillinger i Ovf knyttet til forvaltning av tomtefeste, grunneieravdelingen og inhouse juridisk og compliance avdeling.

Vi er glade for å ha med Marita på laget, og ønsker henne velkommen!