4. desember 2020

Vi har ansatt to nye advokatfullmektiger

Bing Hodneland styrker bransjeteamet for underholdning. Vi ønsker Sunniva Nicole Rebbestad og Elisabeth Skatvedt velkommen!

 

Sunniva Nicole Rebbestad har de siste årene arbeidet som juridisk konsulent i Stiftelsen Lovdata. Her har hun jobbet med digital publisering av rettskilder, samt utvikling av nye løsninger innen legal tech. Hun har også hatt en sentral rolle i Lovdatas samarbeid med forlagsbransjen.

Sunniva fullførte en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2018. Det siste studieåret var hun ansatt som vitenskapelig assisten ved Institutt for offentlig rett, under prosjektet «Klarspråk i juridisk forskning og undervisning». Hun har også en bachelorgrad i retorikk, med spesialisering i allmen litteraturvitenskap, og har erfaring fra litteraturbransjen både som skribent og gjennom arbeid for forlag.

 

 

Elisabeth Skatvedt kommer fra stillingen som advokatfullmektig i Wiersholm der hun har to års erfaring fra IPR/TMT-avdelingen. Hun har særlig arbeidet med rådgivning og kontraktsutforming innenfor immaterialrett, media, markedsføringsrett, IT, teknologi og alminnelig kontraktsrett.

Elisabeth har bistått i forhandlinger og tvister, og også med mer praktiske oppgaver, som varemerkeregistreringer og -overføringer m.m.

Hun har også bred erfaring fra freelancearbeid i filmbransjen.