Vi har ansatt to nye advokatfullmektiger

Bing Hodneland styrker bransjeteamet for underholdning.  Vi ønsker Sunniva Nicole Rebbestad og Elisabeth Skatvedt velkommen!

IT & Media

Sunniva Nicole Rebbestad har de siste årene arbeidet som juridisk konsulent i Stiftelsen Lovdata. Her har hun jobbet med digital publisering av rettskilder, samt utvikling av nye løsninger innen legal tech. Hun har også hatt en sentral rolle i Lovdatas samarbeid med forlagsbransjen.

 

Sunniva fullførte en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2018. Det siste studieåret var hun ansatt som vitenskapelig assisten ved Institutt for offentlig rett, under prosjektet «Klarspråk i juridisk forskning og undervisning». Hun har også en bachelorgrad i retorikk, med spesialisering i allmen litteraturvitenskap, og har erfaring fra litteraturbransjen både som skribent og gjennom arbeid for forlag.

Elisabeth Skatvedt kommer fra stillingen som advokatfullmektig i Wiersholm der hun har to års erfaring fra IPR/TMT-avdelingen. Hun har særlig arbeidet med rådgivning og kontraktsutforming innenfor immaterialrett, media, markedsføringsrett,  IT, teknologi og alminnelig kontraktsrett.

 

Elisabeth har bistått i forhandlinger og tvister, og også med mer praktiske oppgaver, som varemerkeregistreringer og -overføringer m.m.

 

Hun har også bred erfaring fra freelancearbeid i filmbransjen.