7. januar 2021

Vi har ansatt to nye advokatfullmektiger

Bing Hodneland styrker bransjeteamet IT Tech. Vi ønsker Alexandra Reichelt og Cecilia Vinje Hagland velkommen!

 

Alexandra Reichelt kommer fra stillingen som advokatfullmektig i Sopra Sterias juridiske avdeling, der hun jobbet med IT-kontrakter, legal risk management og personvern. Hun har tidligere jobbet med generell EØS-rett hos EFTAs overvåkningsorgan og med offentlige anskaffelser i Forsvarsmateriell.

Alexandra var siste studieår ansatt som vitenskapelig assistent ved senter for Europarett, som en av tre redaktører av tidsskriftet Eurorett. Hun skrev samtidig sin masteroppgave, som dreide seg om klarspråk og gjennomføring av direktiver. Hun har også en mastergrad i engelsk litteratur.

 

Cecilia Vinje Hagland kommer fra Skatteetaten hvor hun jobbet med personvern, sikkerhet og digitalisering. Hun har tidligere arbeidet som juridisk konsulent i ForbrukerEuropa hvor kontraktsrett og EU/EØS rett var fokus.

Cecilia fullførte en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2018, hvor hun skrev master om erstatningsansvar for skader fra selvkjørende biler. Cecilia har dessuten IT-spesialisering fra studier i både Amsterdam og Oslo, og hun var med på å vinne Oslo Legal Hackaton i 2018.