Vår advokat Martin Lie Hauge holder foredrag under Storbykonferansen 2019

Den 30.-31. oktober arrangeres Storbykonferansen ved Oslo Metropolitan University (OsloMet). Årets tema er «urbaniseringens spenninger», som omhandler hvilke muligheter og utfordringer man står overfor ved byutvikling i dagens samfunn.

Fast Eiendom & Entreprise

Vår advokat Martin Lie Hauge bidrar med foredrag om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler torsdag 31. oktober, under sesjonen «Planlegging for bærekraftige byer: Samlede fellesverdier eller konstant kompromissjakt».

 

I forbindelse med utbygging i byområder, er det i dag som regel behov for å opparbeide eller oppgradere offentlig infrastruktur slik som veier, belysning, gang- og sykkelstier, kollektivanlegg, mm. Offentlig infrastruktur finansieres i stor grad av private utbyggere.

 

I foredraget vil Martin redegjøre for i hvilken utstrekning kommuner kan vedta såkalte «rekkefølgekrav», og i hvilken grad utbyggere kan påta seg å opparbeide eller finansiere offentlig infrastruktur ved å inngå utbyggingsavtaler.

 

Martin vil gjennomgå to nye rettssaker der Oslo kommune og staten ble dømt for å ha praktisert plan- og bygningsloven på ulovlig måte. Han stiller spørsmål ved om utbyggingsavtaler er riktig virkemiddel for å imøtekomme dagens utfordringer knyttet til byutvikling, eller om det må gjøres lovendringer dersom kommuner har økt behov for bidrag fra private utbyggere.

Illustrasjon:

https://pixabay.com/no/photos/bygningen-urbanisering-leilighet-2102692/