21. november 2019

TV-formater og varemerker på manuduksjon i markedsrett

På manuduksjon i markedsrett hos Bing Hodneland sto oppgaveløsning i fokus

13 ivrige studenter stilte forrige uke til manuduksjon i markedsrett hos Bing Hodneland. Studentene ble guidet gjennom to tidligere eksamensoppgaver av advokat Vegar Waage og advokatfullmektig Christoffer Johnsen, som begge har solid erfaring med markedsrettslige problemstillinger fra en rekke ulike saker.

Tema for oppgavene var henholdsvis opphavsrett i TV-formater og beskyttelse av artistnavn med fokus på varemerkerettslige spørsmål. Vegar og Christoffer ga studentene veiledning i markeds- og immaterialrettslig argumentasjon i praksis og kunne bidra med praktiske eksempler fra egen erfaring med tilsvarende spørsmål som ble reist i oppgavene.

Det var mange gode spørsmål og svar rundt bordet, og vi ønsker alle de fremmøtte – og studenter forøvrig – lykke til med kommende eksamener!