Vegar

Waage

  • advokat
  • i permisjon

CV

Vegar Waage er tilknyttet vår IT- og medierettsavdeling og har bred erfaring med juridisk rådgivning, prosess og avtaleforhandlinger innenfor både markedsføringsrett og IPR/immaterialrett.  Waage har spesialisering innenfor europeisk opphavsrett, og dekker ellers de fleste områder innenfor markedsførings- og immaterialrett, herunder varemerkerett, opphavsrett, kringkastingsrett, medierett, foretaksnavnerett, personvern etc.

Waage bistår norske og internasjonale medieselskaper innenfor kultur- og underholdningsbransjen, og holder jevnlig foredrag om temaer innenfor hans ekspertiseområde. Waage er ansvarlig for faglig oppdatering i Bing Hodnelands IT-, og medierettsavdeling, og skriver jevnlig artikler om immaterialrett og andre tilgrensende rettsområder.

Waage har jevnlige oppdrag som foreleser på ulike utdanningsinstitusjoner, og veileder masteroppgavestudenter innenfor immaterialrett.

Vegar skrev masteroppgave om konsumpsjon av opphavers spredningsrett ved digitale overføringer.

Arbeidsområder

Immaterialrett, med særlig kompetanse innen opphavsrett (musikk, film, tv og andre medier), personvern, IT-rett, markedsføringsrett, medie- og kringkastingsrett.

 

Andre

Fast eiendom, kontraktsrett, injurie og tvisteløsning (prosedyre).

Arbeidserfaring
2018-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat

2016-2018

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig

2015

Bing Hodneland advokatselskap DA: Skriveplass/stipendiat

2013-2014

Jussformidlingen: Saksbehandler

2008-2015

TV2 ASA: Diverse stillinger tilknyttet nyhet- og sportsredaksjonene

Utdanning
2015

Universitetet i Bergen: Master i rettsvitenskap, spesialisering i opphavsrett og EU-rett

2011

Universitetet i Bergen: Bachelor i film- og tv-produksjon, spesialisering som produsent

2010

University of Melbourne: Journalism and Political Science

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Vegar