Vegar

Waage

  • advokat

CV

Vegar Waage er tilknyttet faggruppene IT & Media og Fast Eiendom & Entreprise.

Vegar skrev masteroppgave om konsumpsjon av opphavers spredningsrett ved digitale overføringer.

Arbeidsområder

Immaterialrett, medie- og markedsføringsrett, IT-kontrakter, personvern og eiendomsrett

Arbeidserfaring
2018-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat

2016-2018

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig

2015

Bing Hodneland advokatselskap DA: Studentpraktikant

2013-2014

Jussformidlingen: Saksbehandler

2008-2015

TV2 ASA: Diverse stillinger tilknyttet nyhet- og sportsredaksjonene

Utdanning
2015

Universitetet i Bergen: Master i rettsvitenskap, spesialisering i opphavsrett og EU-rett

2011

Universitetet i Bergen: Bachelor i film- og tv-produksjon, spesialisering som produsent

2010

University of Melbourne: Journalism and Political Science

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Vegar