Truls

Fyhn Østeraas

  • senioradvokat

CV

Truls Fyhn Østeraas arbeider hovedsakelig innenfor feltene fast eiendom og næringseiendom. Herunder med fokus på plan- og bygningsrett, utvikling av eiendom og bistand gjennom hele byggeprosessen med bl.a. kontrakter/avtaler, regulering, tinglyste rettigheter, deling/sammenslåing, seksjonering og vedtekter. I tillegg arbeider Østeraas med saker i forbindelse med sameier, borettslag, jordskifte, eierskifte, tvisteløsning, med mer. Østeraas har særskilt kompetanse innen erstatningsrett og forsikringsrett, og har 10 års erfaring fra forsikringsbransjen fra bl.a. Gjensidige Forsikring, Crawford & Company og Protector Forsikring.

Arbeidsområder

Fast eiendom

Næringseiendom

Plan- og bygningsrett

Kontraktsrett

Arbeidserfaring
2019-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Senioradvokat

2016-2019

Advokatfirmaet Pind AS: Senioradvokat

2014-2016

Advokatfirmaet Pind AS: Advokat

2012-2014

Advokatfirmaet Hammervoll & Co DA: Advokat

2009-2012

Protector Forsikring ASA: Advokat/underwriter

2007-2009

Gjensidige Forsikring ASA: Advokatfullmektig/seniorkonsulent

2004-2007

Crawford & Company (Norway) AS: Advokatfullmektig/seniorkonsulent

2002-2004

AGIL AS (Aon Grieg AS): Jurist/seniorkonsulent

2000-2002

Fylkestrygdekontoret i Oslo, Yrkessykdomskontoret (NAV Oslo): Førstekonsulent

Utdanning
1999

Universitetet i Oslo: Cand. jur. Spesialisering: Bygge- og entrepriserett og selskapsrett

Organisasjoner, verv osv.