Thea Aurora

Sæter Langeland

  • advokatfullmektig

CV

Thea Aurora Sæter Langeland er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og IT & Media. Langeland er spesialisert innen arbeidsrett og patent- og varemerkerett fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteravhandling om muligheten og bruken av reaksjoner på partenes uønskede handlinger i norsk prosess, herunder anlagte ugrunnede søksmål og uriktige forklaringer.

Langeland arbeider særlig innen saker som omhandler både individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun bistår også klienter med problemstillinger innen immaterialrett.

Arbeidsområder

Individuell og kollektiv arbeidsrett, opphavsrett, kontraktsrett, varemerkerett, markedsføringsrett og personvern.

Arbeidserfaring
2021-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, Arbeidsrett og IT & Media

2019

Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS: Trainee

2018

Maskinentreprenørenes forbund: Praktikant

2014-2019

Advokatfirmaet Schjødt AS: Kontormedarbeider og kveldssekretær

Utdanning
2020

Universitetet i Oslo: Master i Rettsvitenskap

2019

University of Bologna: Utvekslingsopphold. Spesialisering innen kontraktsrett, likestillingsrett og internasjonal strafferett

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Thea Aurora