Søren

Olsen

  • partner | advokat

CV

Søren har lang erfaring som forretningsadvokat med særlig kompetanse innenfor arbeidsrett og skatterett.

Practice areas
Arbeidsrett  
Kollektiv arbeidsrett, tariffrevisjoner og lønnsforhandlinger 
Skatterett  
Generelle skatteråd, spesialisering innen klager til skattemyndighetene på vegne av både selskap
og privatpersoner 
Prosedyre og tvisteløsning  
Prosedyre for ordinære domstoler, særlig innen arbeidsrett, men også innen
skatterett, erstatningsrett og familierett 
Work experience
2009-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner, Arbeidsretts- og Skatt og avgiftsavdelingen

2006-2008

Egen praksis

1999-2006

Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS: Advokatfullmektig

1998-1999

Bærum ligningskontor: Underdirektør, leder av juridisk avdeling

1994-1998

Bærum ligningskontor: Førstekonsulent og kontorsjef, juridisk avdeling

Education
1994

Universitetet i Oslo Cand.jur, arbeidsrett (valg- og spesialfag)

Committees, public offices etc
Relaterte artikler Søren