Rune

Andersen

  • partner | advokat

CV

Rune har siden 1999 jobbet med forretningsjuridiske spørsmål, og han har særlig kompetanse innen skatte- og avgiftsrett.
I tillegg til advokat har han forelest i skatterett blant annet på Universitetet i Agder.

Arbeidsområder
Skatt  
Rådgivning til selskap og personer i forbindelse med nasjonale og internasjonale skattespørsmål. Bistand i forbindelse med bokettersyn, klage og prosess mot ligningsmyndighetene. 
Transaksjoner  
Bistand ved kjøp og salg av virksomhet, herunder utarbeidelse av selskapsdokumenter, aksjonæravtaler og transaksjonsdokumenter. 
Arbeidserfaring
2015-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner/advokat

2012-2015

Advokatfirma Tofte DA: Partner/advokat

2009-2012

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner/advokat

2003-2009

Schjødt: advokatfullmektig, advokat

1999-2003

Skatteetaten: Ansatt

Utdanning
1998

Universitet i Oslo: Cand. jur. Spesialfag i skatterett

Organisasjoner, verv osv.
2010-dd

Styreleder i Tecsidel Norway AS

Artikler skrevet av Rune