Per P.

Hodneland

  • partner | advokat (H)

CV

Per har hatt fast eiendom som hovedarbeidsområde helt fra han startet i advokatvirksomhet i 1977, og arbeider for betydelige bolig og eiendomsaktører.

Arbeidsområder
Fast eiendoms rettsforhold  
Eiendomsutvikling, særlig eiendom underlagt kommunale restriksjoner og tomtefeste.
Selskapsrett  
Særlig selskapsrett (og omstrukturering av selskaper) tilknyttet fast eiendom og anleggsbransjen. 
Arbeidserfaring
2015

Møterett for Høyesterett

1978-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA; Partner, Fast eiendom og entreprise

1977-1978

Advokatfirmaet H.r. advokat Ernst Hodneland: Advokatfullmektig

1976-1977

Moss tingrett Dommerfullmektig

1976

Theodore Goddard & Co, London, UK: Halvårig praksisplass, med særlig fokus på det engelske rettssystem og engelsk selskapsrett

Utdanning
1975

Universitetet i Oslo Cand. Jur. Spesialisering innenfor selskapsrett

Organisasjoner, verv osv.
2009-2015

Advokatforeningen: Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og regulerings- spørsmål. Først ordinært medlem, så leder fra 2013 til utløp av maksimal funksjonstid lovutvalg

2010-2018

Forum for Plan- og bygningsrett: Foredragsholder på Vestlia-seminaret flere år og på medlemsmøte

2017-2018

JUS (Juristenes utdanningssenter): Foredragsholder på kurset Bolig- og eiendomsrett

Artikler skrevet av Per P.