Ole

Tokvam

  • partner | advokat (H)

CV

Ole har en bred forretningsjuridisk praksis med hovedvekt på bransjene fast eiendom og IKT og lang erfaring med kjøp og salg av selskaper og andre kapitaltransaksjoner, samt betydelig prosedyreerfaring.

Arbeidsområder
IKT-, medie- og immaterialrett  
Opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett, kringkastingsrett, IKT-kontrakter, outsourcing, telekom og e-handelsrett (spillindustri) 
Kjøp og salg av virksomheter  
Kjøp og salg, fusjon, venture, MBO etc. 
Fast eiendom  
Eiendomsutvikling, kjøp, salg og utleie 
Prosedyre  
Prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser i Norge 
Andre  
Profesjonsansvar, erstatningsansvar og forsikringsrett 
Arbeidserfaring
2003-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner, Fast eiendom & entreprise- og IT & Media-avdelingen

2010

Møterett for Høyesterett

1997-2003

Wikborg, Rein & Co advokatfirma DA: Advokatfullmektig/advokat

Utdanning
1996-1997

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet: Forsker, hovedsaklig innenfor kringkastingsrett, telekommunikasjonsrett og personvern

2008

Norges Fondsmeglerforbund's Autorisasjonskurs: Eksamen, autorisasjonsordningen – Corporate

1995

Universitetet i Oslo: Cand. jur.

Organisasjoner, verv osv.
2000-dd

En rekke styreverv i nasjonale og internasjonale selskaper innenfor telekommunikasjon, eiendomsutvikling og media

Artikler skrevet av Ole