Ole

Tokvam

  • partner | advokat (H)

CV

Ole har en bred forretningsjuridisk praksis med hovedvekt på bransjene fast eiendom og IKT og lang erfaring med kjøp og salg av selskaper og andre kapitaltransaksjoner. Han rådgir bredt innen insolvensbehandling og tar oppdrag som bobestyrer. Tokvam har også betydelig prosedyreerfaring for alle instanser.

Arbeidsområder
IKT-, medie- og immaterialrett 
Opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett, kringkastingsrett, IKT-kontrakter, outsourcing, telekom og e-handelsrett (spillindustri)
Kjøp og salg av virksomheter 
Kjøp og salg, fusjon, venture, MBO etc.
Fast eiendom  
Eiendomsutvikling, kjøp, salg, utleie og tomtefeste
Insolvens  
Rådgivning, bobehandling restrukturering
Prosedyre  
Prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser i Norge
Andre  
Profesjonsansvar, erstatningsansvar og forsikringsrett
Arbeidserfaring
2003-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner, Fast eiendom & entreprise- og IT & Media-avdelingen

2010

Møterett for Høyesterett

1997-2003

Wikborg, Rein & Co advokatfirma DA: Advokatfullmektig/advokat

Utdanning
1996-1997

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet: Forsker, hovedsaklig innenfor kringkastingsrett, telekommunikasjonsrett og personvern

2008

Norges Fondsmeglerforbund's Autorisasjonskurs: Eksamen, autorisasjonsordningen – Corporate

1995

Universitetet i Oslo: Cand. jur.

Organisasjoner, verv osv.
2000-dd

En rekke styreverv i nasjonale og internasjonale selskaper innenfor telekommunikasjon, eiendomsutvikling og media

Artikler skrevet av Ole