Martin

Lie Hauge

  • advokat

CV

Martin Lie Hauge bistår med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning særlig innenfor eiendomsutvikling, fast eiendom og plan- og bygningsrett og entrepriserett.

Han har publisert artikkel om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler i Tidsskrift for Eiendomsrett (2018) og holder jevnlig foredrag for aktører i bransjen og studenter ved Universitetet.

Arbeidsområder

Eiendomsutvikling

Plan- og bygningsrett

Entrepriserett

Fast eiendom

Eiendomsmegling

Arbeidserfaring
2019-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat

2017-2019

Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS: Advokatfullmektig

2016-2017

Universitetet i Bergen: Masterstipendiat og vitenskapelig assistent

2015-2016

Universitetet i Bergen: Arbeidsgruppeleder

2015

Haver Advokatfirma AS: Trainee

2015

Kluge Advokatfirma AS: Trainee

Utdanning
2017

Universitetet i Bergen: Master i rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Martin