Martin

Lie Hauge

  • advokat
  • i permisjon

CV

Martin Lie Hauge bistår med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning særlig innenfor fagområdene eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, entrepriserett og fast eiendom.

Han har bred erfaring med å bistå både byggherre- og entreprenørsiden i byggeprosjekter, herunder bruk av Norske Standardkontrakter og forbrukerentreprisekontrakter.

Martin holder foredrag for aktører i bransjen og studenter ved Universitetet, og skriver jevnlig artikler innenfor sine fagfelt. Han har blant annet skrevet artikler om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler i Tidsskrift for Eiendomsrett (2018) og i tidsskriftet Kart og Plan (2019).

Arbeidsområder

Eiendomsutvikling

Plan- og bygningsrett

Entrepriserett

Fast eiendom

Eiendomsmegling

Arbeidserfaring
2020-dd

Universitetet i Bergen: Sensor

2019-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat

2017-2019

Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS: Advokatfullmektig

2016-2017

Universitetet i Bergen: Masterstipendiat og vitenskapelig assistent

2015-2016

Universitetet i Bergen: Arbeidsgruppeleder

2015

Haver Advokatfirma AS: Trainee

2015

Kluge Advokatfirma AS: Trainee

Utdanning
2017

Universitetet i Bergen: Master i rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Martin