Marius A.

Rød

  • partner | advokat

CV

Marius A. Rød er selskapets managing partner. Han har bred erfaring innen fast eiendom, med særlig ekspertise innenfor eiendomsutvikling, tomtefeste, plan- og bygningsrett og boligrett. Marius har også lang erfaring og arbeider i stor utstrekning med transaksjoner, kjøp/salg, leierettigheter og eiendomsmegling/oppgjør. Han har også spesialisering innenfor markedsføring- og kjennetegnsrett og bistår klienter med sikring av navnerettigheter mv.

Arbeidsområder
Fast eiendom

Eiendomsutvikling, kjøp/salg, megling, plan & bygg, fradeling, seksjonering etc og tomtefeste. Kontrakter og leierettigheter

Medierett og immaterialrett  

Medie- og immaterialrett – særlig innenfor opphavsrett, varemerkerett og markedsføringsrett

Andre  

Prosedyre, generell kontraktsrett, pengekrav og tvangsfullbyrdelse

Arbeidserfaring
2013-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom & entreprise og IT & media

2007-2012

Bing Hodneland advokatselskap DA: Fast advokat

2006-2007

Namsfogden i Oslo: Saksbehandler tvangsfullbyrdelse

2002-2005

Kvale advokatfirma DA: Medarbeider

Utdanning
2005

University of Leicester: EØS og konkurranserett, kontraktsrett

2005

Universitetet i Oslo: Cand.jur. Spesialisering innenfor opphavsrett

Organisasjoner, verv osv.
2012-dd

Styreverv i selskaper innenfor eiendomssalg/eiendomsutvikling

Artikler skrevet av Marius A.