Marianne

Frisvold Furuseth

  • advokat

CV

Marianne Frisvold Furuseth er tilknyttet faggruppen Fast Eiendom & Entreprise. Hun yter bistand innenfor fast eiendom som ekspert på boligrett og vil også styrke vår kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Marianne har mange års erfaring som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Arbeidsområder

Boligrett; seksjonering, borettslagsrett og husleierett

Arbeidserfaring
2017-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig

2003-2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Seniorrådgiver

2002-2003

Plan- og bygningsetaten, Oslo: Spesialrådgiver

1997–2000

Aetat i Oslo: Rådgiver

Utdanning
1997

Universitetet i Oslo: Cand.jur.

Organisasjoner, verv osv.
2015-dd

Medlem i JUS fagutvalg for bolig og eiendomsrett

2015-2017

Leder for Akademikerne i KMD

2013-2015

Styremedlem i Norges Juristforbund Stat

1998-dd

Nestleder i Oslo turnforening

Artikler skrevet av Marianne