Mari

Støle Hanssen

  • senioradvokat

CV

Mari Støle Hanssen er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og IT og Media.

Mari har spesialisering innenfor arbeidsrettens individuelle og kollektive del. Hun skrev masteavhandling om diskriminering og forskjellsbehandling av ansatte i trossamfunn.

Arbeidsområder
Arbeidsrett  
Bistår arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger 
Immaterialrett  
Del av IT- og medierettsgruppen 
Arbeidserfaring
2015-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, arbeidsretts- og IT- og medierettsgruppen

2014-2015

Opera Software ASA: Juridisk rådgiver HR

2012-2014

Opera Software ASA: Fast praktikant

2010

Norges Røde Kors: Juridisk praktikant, Folkerettseksjonen

Utdanning
2018

Université Paul-Valéry Montpellier, Institut d'Etudes Françaises pour Etrangers, Frankrike: Franske språk- og kulturstudier.

2014

Universitetet i Oslo: Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor arbeidsrettens kollektive og individuelle del samt barnerett.

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Mari