Magnus

Ødegaard

  • partner | advokat

CV

Magnus er blant landets ledende advokater innenfor opphavsrett, varemerkerett og IKT-rett, og har blant annet erfaring som juridisk sjef hos IKT-leverandøren Atea.
Kompetanse
Personvern, immaterialrett, IKT og medierett  
Opphavsrett, varemerkerett, firmanavn, domenenavn, designrett, beskyttelse og utnyttelse av ny teknologi, e-handelsrett og markedsføringsrett og IT-kontrakter 
Andre  
Offentlige anskaffelser, tvisteløsning, utarbeidelse av IKT-avtaler, generell kontraktsrett og prosedyre 
Erfaring
2007-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner, leder for IKT-, medie- og immaterialrettsavdelingen

2005-2007

Atea AS, Den største leverandøren av IT-infrastrukturprodukter og tjenester i Norden: Advokat og leder for juridisk avdeling

2000-2005

Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS: Advokat og medlem av Infomediaavdelingen

1996-1997

Universitetet i Oslo, Institutt for Rettsinformatikk: Vitenskapelig assistent

Utdanning
1999

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet: Cand. jur. med spesialisering innenfor opphavsrett og IKT-rett

Organisasjoner, verv osv.
2011-dd

Medlem av domeneklagenemda .NO www.norid.no/domenekonflikter/index.en.html

2002-2005

Redaktør www.infomedia.no

Relaterte artikler Magnus