Magnus

Ødegaard

  • partner | advokat

CV

Magnus er blant landets ledende advokater innenfor IT Tech, opphavsrett og personvern/GDPR. Han har over 20 års erfaring som advokat innenfor disse områdene og særlig mot bransjen IT Tech. Han har skrevet bøker innenfor områdene, bl.a. Opphavsrett i en digital verden, Opphavsrett til dataprogrammer, Infomediarett og Personvern.

Han har erfaring som Juridisk sjef hos IKT-leverandøren Atea.

Magnus leder IT Tech teamet som er en del av IT & Media avdelingen. I tillegg er han leder av fagteamene Personvern  og Offentlige anskaffelser.

Arbeidsområder
Personvern, immaterialrett, IKT-rett og medierett  
Spesialist i personvern og særlig GDPR compliance, immaterialrett og særlig opphavsrett og varemerkerett, IKT-rett og særlig IKT-avtaler som bruk av Statens standardavtaler (SSA), kommersiell bruk av skytjenester, domenenavn, apper eller databaser, samt medierett og særlig e-handelsrett og markedsføringsrett.
Andre  
Offentlige anskaffelser, e-sport, kontraktsrett, forhandlinger og tvisteløsning.
Arbeidserfaring
2007-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner, IT & Media-avdelingen

2005-2007

Atea AS, Den største leverandøren av IT-infrastrukturprodukter og tjenester i Norden: Advokat og leder for juridisk avdeling

2000-2005

Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS: Advokat og medlem av Infomediaavdelingen

1996-1997

Universitetet i Oslo, Institutt for Rettsinformatikk: Vitenskapelig assistent

Utdanning
1999

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet: Cand. jur. med spesialisering innenfor opphavsrett og IKT-rett

Organisasjoner, verv osv.
2011-2018

Medlem av domeneklagenemda .NO https://www.norid.no/no/domenekonflikter/domeneklagenemnda/

2002-2005

Redaktør www.infomedia.no

Artikler skrevet av Magnus