Mads

Langeland

  • advokatfullmektig

CV

Mads Langeland er tilknyttet faggruppen Fast Eiendom & Entreprise. Han yter bistand innenfor fast eiendom med hovedvekt på boligrett, og har flere års erfaring på dette rettsområdet fra tiden som forvaltningsleder i Oslo og Omegn Boligforvaltning AS. Mads skrev masteroppgave om undersøkelsesplikten til primærinnsidere i verdipapirhandelloven.

Arbeidsområder

Boligrett; borettslag, boligaksjeselskap og eierseksjonssameier

Arbeidserfaring
2020-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, boligrett

2018-2020

Oslo og Omegn Boligforvalter AS: Forvaltningsleder

2016-2018

Oslo og Omegn Boligforvalter AS: Forvalter

Utdanning
2015

Universitetet i Oslo: Master i rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
2019-dd

Sameiet Schønningsgate 29: Varamedlem

Artikler skrevet av Mads