Mads Langeland

Advokatfullmektig

Mads Langeland er spesialisert innen boligrett og eiendomsmeglingsrett. Mads bistår ofte styrer i boligselskaper, samt eiendomsmeglere og kjøpere/selgere av fast eiendom. Han jobber primært med misligholds- og kompetansespørsmål i boligselskap og forpliktelser innen eiendomsmegling, og han har deltatt på flere eiendomsmeglingskurs som foredragsholder

Kompetanseområder

CV

Erfaring

 • 2020 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2018 - 2020

  Oslo og Omegn Boligforvalter AS

  Forvaltningsleder

 • 2016 - 2018

  Oslo og Omegn Boligforvalter AS

  Forvalter

Utdanning

 • 2015

  Universitetet i Oslo

  Master i rettsvitenskap

Organisasjoner

 • 2019

  Sameiet Schønningsgate 29

  Varamedlem