Liz-Helen

Løchen

  • advokat
  • i permisjon

CV

Liz-Helen er tilknyttet vår avdeling for fast eiendom og entreprise

Arbeidsområder

Plan- og bygningsrett

Miljørett

Offentlig forvaltning

Arbeidserfaring
2019-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig

2018-2019

Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS: Advokatfullmektig

2013-2017

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Juridisk rådgiver

2013

Fridtjof Nansens Institutt: Studentstipendiat

2010-2012

Huseiernes Landsforbund: Juridisk konsulent

Utdanning
2013

Universitetet i Oslo: Master i Rettsvitenskap

2007

Universitetet for miljø- og biovitenskap: Bachelor i økologi og naturforvaltning

2004

Universitetet i Oslo: Enkeltemner i italiensk språk

2003

Milano: Enkeltemner i italiensk språk

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Liz-Helen