Knut

Hodneland

  • partner | advokat

CV

Knut yter bistand innenfor fagfeltet fast eiendom og entreprise, med særlig fokus på eiendomsrett, herunder eiendomsutvikling, kjøp/salg, megling, utleie og forvaltning.

Knut er leder for vår fagavdeling for fast eiendom og entreprise.

Practice areas

Fast eiendom  Eiendomsrett, herunder eiendomsutvikling, kjøp/salg, megling, utleie og forvaltning 

Work experience
2009-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Tilknyttet virksomhetsområdet Fast eiendom & entreprise. Tidligere også tilknyttet virksomhetsområdet IT & media med fokus på bistand til gründere, artister og etablerte næringsdrivende med sikring av rettigheter til eget navn og varemerke samt med utarbeidelse og gjennomføring av strategier for kommersialisering av immaterielle rettigheter.

2017-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner, tilknyttet virksomhetsområdet Fast eiendom & entreprise

2013-2016

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom & entreprise og IT & media

2013

Advokatbevilling

2009-2013

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom & entreprise og IT & media

2008-2009

Patentstyret, Oslo: Førstekonsulent Design- og varemerkeavdelingen

2004-2005

JussBuss, Oslo: Medarbeider

Education
2008

Universitetet i Oslo: Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor immaterialrett og patentrett

Committees, public offices etc
2008-dd

Styremedlem Frokostkjelleren AS (studentpub formelt organisert som selskap)

2002-2010

Juristforeningen, studentforening ved Universitetet i Oslo. En rekke verv, herunder styreformann, styremedlem i HumAk (Jussens humanitære aksjon) og alumni-verv.

Relaterte artikler Knut