Knut

Hodneland

  • partner | advokat

CV

Knut Hodneland yter bistand innenfor fagfeltet fast eiendom og entreprise, med særlig fokus på eiendomsrett, herunder eiendomsutvikling, kjøp/salg, megling, utleie og forvaltning. Hodneland har også plan- og bygningsrettslig kompetanse. Hodneland er leder for vår avdeling for fast eiendom og entreprise med 18 advokater og –fullmektiger pr januar 2020.

Hodneland har arbeidet med fast eiendoms rettsforhold, eiendomsutvikling og eiendomsmegling i Bing Hodneland siden 2009. Hodneland bistår private klienter ved alle aspekter av eiendomsutvikling, transaksjoner av eiendomsselskap og næringseiendom, deling, sammenslåing, seksjonering og opprettelse av eiendom, plan- og bygningsrettslige problemstillinger samt boligjuss og bistand til borettslag, eierseksjonssameier og forretningsførere. Hodneland er fast samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.

Knut Hodneland bistår videre med oppgjørsoppdrag, rådgivning knyttet til salg og kjøp av enkelteiendommer så vel som salg og kjøp av bygårder og tomter samt bolig- og næringsutleie.

Hodneland holder jevnlig kurs og etterutdanning for klienter, eiendomsmeglere og advokater – blant annet i regi av Juristenes utdanningssenter og Eiendomsadvokatenes Servicekontor.

Hodneland er oppnevnt som medlem av Eiendomsmeglingsutvalget i Advokatforeningen fra 2021.

Arbeidsområder

Fast eiendom  Eiendomsrett, herunder eiendomsutvikling, kjøp/salg, megling, utleie og forvaltning 

Arbeidserfaring
2009-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Tilknyttet virksomhetsområdet Fast eiendom & entreprise. Tidligere også tilknyttet virksomhetsområdet IT & media med fokus på bistand til gründere, artister og etablerte næringsdrivende med sikring av rettigheter til eget navn og varemerke samt med utarbeidelse og gjennomføring av strategier for kommersialisering av immaterielle rettigheter.

2017-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner, tilknyttet virksomhetsområdet Fast eiendom & entreprise

2013-2016

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom & entreprise og IT & media

2013

Advokatbevilling

2009-2013

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom & entreprise og IT & media

2008-2009

Patentstyret, Oslo: Førstekonsulent Design- og varemerkeavdelingen

2004-2005

JussBuss, Oslo: Medarbeider

Utdanning
2008

Universitetet i Oslo: Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor immaterialrett og patentrett

Organisasjoner, verv osv.
2021-dd

Medlem av Eiendomsmeglingsutvalget i Advokatforeningen

2008-2020

Styremedlem Frokostkjelleren AS (studentpub formelt organisert som selskap)

2002-2010

Juristforeningen, studentforening ved Universitetet i Oslo. En rekke verv, herunder styreformann, styremedlem i HumAk (Jussens humanitære aksjon) og alumni-verv.

Artikler skrevet av Knut