Kåre

Klausen

  • partner | advokat

CV

Klausen har bred erfaring fra advokatvirksomhet siden 1996. Hans hovedarbeidsfelt er tilknyttet fast eiendom, samt generell forretningsjuridisk virksomhet, med særlig vektig mot næringseiendom, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, selskapsrett samt tvisteløsning.

 

Videre jobber Klausen med prosjektutvikling og har erfaring som juridisk rådgiver for betydelige aktører innen eiendomsbransjen, ved siden av arbeide med generelle forretningsjuridiske spørsmål innen selskapsrett og kontraktsrett, herunder kjøp og salg av virksomheter, rådgivning knyttet til selskapsstrukturer og aksjonæravtaler. Klausen har også erfaring fra OPS prosjekt innen fast eiendom, herunder rådgivning knyttet til planlegging, selskapsstruktur og kontraktsstrategi.

 

Klausen holder kurs innenfor sitt hovedfagfelt og har spesialfag fra University of Southampton i sjørett, selskapsrett og statsforfatning.

Arbeidsområder

Fast eiendom

Næringseiendom

Plan- og bygningsrett

Kontraktsrett

Selskapsrett

Insolvens-restrukturering

Tvisteløsning

Arbeidserfaring
2019-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner

2015-2018

Advokatfirmaet Pind AS: Partner

2010-2015

Egen praksis i Sandvika: Advokat

2004-2010

Advokatfirmaet Torkildsen & Co: Partner

2002-2004

Bull & Co Advokatfirma: Advokat

2000-2002

Codex Advokat: Advokat

1999-2000

Evensen & Co: Advokat, advokatfullmektig

1996-1999

Codex Advokat: Advokat, advokatfullmektig

Utdanning
2003

Godkjent mekler etter Advokatforeningens regler

1996

Universitetet i Oslo: Cand.jur.

1994

University of Southampton: Eksamen i Company-, Shipping- and Constitutional Law

1989

Befalskolen, Sjøforsvaret: 2-årig etatsutdannelse (BSKA)

Organisasjoner, verv osv.

Styreformann Lillesund Eiendomsutvikling AS

Styreformann Lillesund AS

Styremedlem Forum for plan- og bygningsrett

Artikler skrevet av Kåre