Jenny M.

Solgaard

  • advokatfullmektig

CV

Jenny Marie Solgaard er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og IT & Media. Solgaard har spesialisering innenfor personvern, arbeidsrett og diskrimineringsrett fra studiet. Hun skrev masteravhandling om arbeidstidsbegrepet hvor grensene mellom arbeidstid, reisetid og fritid ble behandlet.

 

Solgaard bistår klienter med saker som omhandler både individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun har særlig erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger innen musikk, film og TV-bransjen, spesielt knyttet til tariffregulerte arbeidsforhold.

 

Solgaard arbeider jevnlig med kontraktsrett innen kultur- og underholdningsbransjen, særlig i forbindelse med film- og TV-produksjoner.

 

Arbeidsområder

Arbeidsområder: Individuell og kollektiv arbeidsrett, personvern, medierett

Arbeidserfaring
2019–dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, IT & Media

2017–2018

Juridisk rådgivning for kvinner: Saksbehandler

2015-2018

Bing Hodneland advokatselskap DA: Studentmedarbeider og praktikant

Utdanning
2018

Universitetet i Oslo: Master i Rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Jenny M.