Iselinn

Pauli Martinsen

  • advokatfullmektig

CV

Iselinn Pauli Martinsen er tilknyttet faggruppene IT og Media og Arbeidsrett.

Arbeidsområder

Opphavsrett

Markedsføringsrett

Varemerkerett

Kontraktsrett

Personvern

Arbeidsrett

Arbeidserfaring
2019-dd

Bing Hodneland advokatselskap: Advokatfullmektig

2017-2019

Føyen Torkildsen: Advokatfullmektig

2016-dd

Gatejuristen: Frivillig saksbehandler

2015-2017

Diverse advokatfirmaer: Trainee

Utdanning
2012-2017

Univesitetet i Oslo / Renmin University of China Bejing: Master i rettsvitenskap

2008-2011

Universitetet i Bergen: Bachelor i utviklingsstudier

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Iselinn