advokatfullmektig Hermon Melles

Hermon

Melles

  • advokatfullmektig
  • i permisjon

CV

Arbeidsrett

Hermon bistår norske og internasjonale klienter med tvisteløsning og rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret.

Generell kontraktsrett

Hermon bistår klienter med rådgivning og forhandlinger knyttet til kontraktsregulering og håndhevelse av ulike kontraktsrettigheter, herunder force majeure.

Personvern og IT-kontrakter

Hermon bistår klienter med personvern og GDPR. Dette arbeidet innebærer blant annet rådgivning knyttet til personvern og utarbeidelse av personvernrutiner, internkontroll, databehandleravtaler, personvernerklæringer mv. I tillegg holder Hermon foredrag for klienter og andre, blant annet om personvern og teknologi.

Hermon har også erfaring med forhandlinger og tvisteløsning knyttet til IKT-kontrakter, herunder SLA-avtaler, IKT-Norges standardavtaler og andre.

Immaterialrett

Hermon rådgir virksomheter med sikring av egne rettigheter, grenseoppgang mot andres rettigheter, og bistand ved utarbeidelse og forhandling av avtaler, som lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, konfidensialitetsavtaler og avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter. Han bistår også i spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter og ansatte.

Arbeidsområder

IT & Media

Arbeidsrett

Personvern

Arbeidserfaring
2019–dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, IT & Media

2019-dd

Universitetet i Stavanger: Sensor, Institutt for rettsvitenskap

2018-dd

Høgskolen i Innlandet: Sensor, Institutt for rettsvitenskap

2018

Wikborg Rein, Oslo: Skriveplass

2018

Diverse advokatfirma: Praktikantopphold

2018

Akershus Fylkeskommune: Konsulent

2017-2018

Jussformidlingen, Bergen: Saksbehandler

2013-2016

Lowell, Oslo: Saksbehandler

Utdanning
2018

Universitetet i Bergen: Master i Rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Hermon