advokatfullmektig Hermon Melles

Hermon

Melles

  • advokatfullmektig

CV

Hermon er spesialisert innenfor personvern, arbeidsrett, opphavsrett og markedsføringsrett.

Under studietiden var Hermon tilknyttet advokatfirmaet Wikborg Rein som stipendiat, og ble også tilkjent utmerkelser fra forhandlings- og prosedyrekonkurranser.

Hermon er oppnevnt som sensor ved Institutt for rettsinformatikk ved både Universitet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet.

Personvern og IT-kontrakter

Hermon bistår klienter med personvern og GDPR. Dette arbeidet innebærer blant annet kartlegging av virksomhetens personvernrutiner, internkontroll, databehandleravtaler, personvernerklæringer, gjennomgang av bedriftens kontrakter, og generell rådgivning knyttet til IT-compliance. I tillegg holder Hermon foredrag for klienter og andre, blant annet om personvern og teknologi.

Hermon har også erfaring med forhandlinger og tvisteløsning knyttet til IKT-kontrakter, herunder SLA-avtaler, IKT-Norges standardavtaler og andre.

Immaterialrett

Hermon rådgir virksomheter med sikring av egne rettigheter, grenseoppgang mot andres rettigheter, og bistand ved utarbeidelse og forhandling av avtaler, som lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, konfidensialitetsavtaler og avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter. Han bistår også i spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter og ansatte.

Arbeidsområder

IT & Media

Arbeidserfaring
2019–dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, IT & Media

2019-dd

Universitetet i Stavanger: Sensor, Institutt for rettsvitenskap

2018-dd

Høgskolen i Innlandet: Sensor, Institutt for rettsvitenskap

2018

Wikborg Rein, Oslo: Skriveplass

2018

Diverse advokatfirma: Praktikantopphold

2018

Akershus Fylkeskommune: Konsulent

2017-2018

Jussformidlingen, Bergen: Saksbehandler

2013-2016

Lowell, Oslo: Saksbehandler

Utdanning
2018

Universitetet i Bergen: Master i Rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Hermon