Henrik

Wergeland Waale

  • senioradvokat

CV

Henrik Wergeland Waale er tilknyttet faggruppen Fast Eiendom & Entreprise. Han yter bistand innenfor fast eiendom med hovedvekt på boligrett, transaksjoner og eiendomsutvikling.

Henrik skrev masteroppgave om entreprenørens fritak fra plikt til naturaloppfyllelse ved lovstridig innhold i byggherrens arbeidsbeskrivelse.

Arbeidsområder

Fast eiendom og entreprise

Arbeidserfaring
2018-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat, Fast Eiendom & Entreprise

2017–2018

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, Fast Eiendom & Entreprise

2016-2017

Advokatfirmaet Seland Orwall DA Advokatfullmektig

2014-2016

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS Forvaltningskonsulent

2013

Huseiernes Landsforbund Juridisk konsulent

Utdanning
2015

Universitetet i Oslo: Master i rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Henrik