Helene

Aasland

  • advokat

CV

Helene har som senior associate i fagavdelingen for merverdiavgift i BDO opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor avgiftsrettslige problemstillinger, med særlig vekt på bokettersyn, fast eiendom, bygg og anlegg og finansielle tjenester. Helene har skrevet artikler og holdt foredrag om merverdiavgiftsrettslige emner. Videre har hun bistått klienter i forbindelse med skatte- og avgiftssaker samt selskapsrettslige og kontraktsrettslige saker for domstolene.

Helene har skrevet masteroppgave om aksjonærplikter.

Helene bistår både næringsdrivende og offentlig virksomhet bredt innenfor fagområdene skatt, avgift og selskapsrett.

Arbeidsområder

Skatt

Merverdiavgift

Selskapsrett

Arbeidserfaring
2020-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat

2015-2020

BDO Advokater AS: Advokatfullmektig og advokat

2014

Tenden Advokatfirma ANS: Trainee, skriveplass masteroppgave

2014

Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA: Trainee

Utdanning
2014

Universitetet i Bergen: Master i rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Helene