Grete Eline

Brunsvig

  • advokatfullmektig

Grete Eline Brunsvig er tilknyttet faggruppen IT og Media. Hun skrev masteroppgave på engelsk om plattformers ansvar for brukeres brudd på opphavsrett i EUs digitale indre marked (DSM).

Arbeidsområder

IT & Media, personvern

Arbeidserfaring
2017-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, IT & Media

Utdanning
vår 2019

Juristenes Utdanningssenter: Personvernombudskurset del II

2016-2017

Universitetet i Oslo: Information and Communication Technology Law LLM

2011-2017

Universitetet i Oslo: Master i Rettsvitenskap

2006-2011

Oslo International School Ungdomsskole og International Baccalaureate

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Grete Eline