Frode

Heggdal Larsen

  • partner | advokat

CV

Frode har mange års erfaring med forretningsjuridisk rådgivning hvor han særlig har spesialisert seg innenfor selskapsrett, avgiftsrett og eiendomsskatt.

Arbeidsområder
Kjøp og salg av virksomheter  
Generell selskapsrett, utarbeidelse av aksjonæravtaler, forhandlinger, kontrakter etc. Bistår i forbindelse med nasjonale og internasjonale transaksjoner, opptrer på vegne av kjøpere, selgere, fusjonerende parter og investorer 
MVA, eiendomsskatt og særavgifter  
Bistand i forbindelse med avgiftsplanlegging, tvister og forhandlinger innenfor alle bransjer. Ekspert på merverdiavgiftsrett og eiendomsskatt 
Arbeidserfaring
2011-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Partner/advokat, leder avdelingen Selskapsrett og Transaksjoner

2002-2011

Advokatfirmaet Schjødt DA: Senioradvokat

1998-2002

KPMG Law advokatfirma DA Advokatfullmektig

1995-1998

Fylkesskattekontoret Førstekonsulent

1994-1995

Fylkesmannen i Sogn & Fjordane Konsulent

Utdanning
1994

Universitetet i Bergen, juridisk avdeling Cand.jur.

1989

Distriktshøgskolen i Molde Studier i økonomi og administrasjon

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Frode