Erik Greipsland

Senioradvokat

Erik Greipsland har inngående kompetanse med plan- og bygningsrett fra kommunal og privat sektor og da særlig innen problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling og reguleringsprosesser.

Erik har blant annet opparbeidet seg spisskompetanse innen generell forvaltningsrett, markalovgivningen, kommune- og reguleringsplan, bestemmelser og krav knyttet til søknad- og ansvarsrettssystemet og tingsrettslige problemstillinger i plan- og byggesaksbehandlingen.

Han har fortløpende holdt foredrag innen plan- og bygningsrettslige problemstillinger og skrevet masteravhandling om temaet negative servitutter og reguleringsplaner.

Etter mange års erfaring innen kommunal forvaltning, har Erik betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon.  Greipsland er fast samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.

CV

Erfaring

 • 2022 - dd

  Handelshøyskolen BI

  Foreleser, EMS 3670 - Eiendomsutvikling

 • 2020 - dd

  Handelshøyskolen BI

  Sensor

 • 2020 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Senioradvokat

 • 2019 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokat

 • 2018 - 2019

  Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

  Advokat

 • 2016 - 2018

  Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

  Advokatfullmektig

 • 2014 - 2016

  Plan- og bygningsetaten, Ressurssenteret

  Seniorrådgiver

 • 2011-2014

  Avdeling for byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten

  Rådgiver

Utdanning

 • 2014 - 2022

  Norges miljø – og biovitenskapelige universitet

  Master i eiendomsutvikling

 • 2011 - 2012

  Universitetet i Oslo

  Valgemner, husleie og eierseksjonsrett, bygge- og entrepriserett

 • 2005 - 2010

  Universitetet i Bergen

  Master i rettsvitenskap

 • 2009

  University of Cape Town

  Valgemner, commercial arbitration