Erik

Greipsland

  • senioradvokat

CV

Erik Greipsland har inngående kompetanse med plan- og bygningsrett fra kommunal og privat sektor og da særlig innen problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling og reguleringsprosesser.
Erik har blant annet opparbeidet seg spisskompetanse innen generell forvaltningsrett, markalovgivningen, kommune- og reguleringsplan, bestemmelser og krav knyttet til søknad- og ansvarsrettssystemet og tingsrettslige problemstillinger i plan- og byggesaksbehandlingen.
Han har fortløpende holdt foredrag innen plan- og bygningsrettslige problemstillinger og skrevet masteravhandling om temaet negative servitutter og reguleringsplaner.
Etter mange års erfaring innen kommunal forvaltning, har Erik betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon.
Greipsland er fast samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.

Arbeidsområder

Plan- og bygningsrett

Forvaltningsrett

Tingsrett

Eiendomsutvikling

Arbeidserfaring
2019-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat

2018-2019

Advokatfirmaet Pind AS: Advokat

2016-2018

Advokatfirmaet Pind AS: Advokatfullmektig

2014-2016

Plan- og bygningsetaten, Ressurssenteret: Seniorrådgiver

2011-2014

Avdeling for byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten: Rådgiver

Utdanning
2014

Norges miljø – og biovitenskapelige universitet: Master i eiendomsutvikling

2011

Universitetet i Oslo: Valgemner, husleie og eierseksjonsrett, bygge- og entrepriserett

2010

Universitetet i Bergen: Master i rettsvitenskap

2009

University of Cape Town: Valgemner, commercial arbitration

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Erik