Charlotte

Hafstad Widerberg

  • advokatfullmektig

CV

Charlotte har som seniorrådgiver i Forsvaret opparbeidet seg solid kompetanse innen Forsvarets operasjonelle virksomhet, med særlig vekt på cyber, teknologi, personvern og sikkerhetsrett.

Videre har Charlotte mange års erfaring som utreder i sekretariatet for Oljefondets Etikkråd der hun arbeidet med compliance, corporate social responsibility, granskning av multinasjonale selskaper og offentlige anskaffelser.

Hun har i tillegg en mastergrad fra King`s College i London med spesialisering innen staters håndtering av internasjonale sikkerhetstrusler som terrorisme, etterretning mm. og skrev avhandling med tittel: «Why do Two Liberal Democracies have Significantly Diverging Legal Powers to Access Digital Communications for Countering the Same Range of Threats, and what are the Implications for their Security?»

Språk: Tysk, engelsk, norsk

Arbeidsområder
Cyber, sikkerhet og beredskap

 

Compliance, CSR, granskning og offentlige anskaffelser

 

IT og personvern

 

Arbeidserfaring
2020-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig i IT & Media-avdelingen

2012-2020

Forsvaret: Seniorrådgiver med ansvar for juridisk rådgivning innen cyber, sikkerhet og personvern

2006-2012

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet): Rådgiver i Etikkrådets sekretariat med hovedansvar for korrupsjonsgranskninger av multinasjonale selskaper. Erfaring fra offentlige anskaffelser, samt granskning av selskaper involvert i menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade.

Utdanning
2016-2017

King's College London: MA in Terrorism, Security and Society

2007

Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap - masteroppgave: «Sivilrettslig erstatning for skade voldt ved korrupsjon»

2006-2007

Humboldt universitetet i Berlin: Spesialisering innen selskapers rapporteringsplikt og menneskerettigheter

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Charlotte