Camilla

Fiskevoll

  • partner | advokat

CV

Camilla har siden 1996 jobbet med forretningsjuridiske spørsmål, og har særlig kompetanse på skatte- og selskapsrett.

Arbeidsområder
Skatt  
Løpende rådgivning til selskaper og personer i forbindelse med nasjonale og internasjonale skattespørsmål, planlegging, tvister og forhandlinger. Generasjonsskifte.
Selskapsrett og transaksjoner  
Generell selskapsrett,  Rådgivning, organisering og omorganisering av virksomheter, herunder kjøp og salg av virksomhet. Utarbeidelse av selskapsdokumenter, aksjonæravtaler mv.
Arbeidserfaring
2013-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA Partner/advokat, leder Skatt og Avgiftsavdelingen

2008-2013

Kluge Advokatfirma DA Partner (skatterett, selskapsrett)

1998-2008

Kluge Advokatfirma DA Advokatfullmektig og fast advokat (skatterett, selskapsrett)

Utdanning
1995

Universitet i Oslo Cand. jur. Spesialisering innenfor skatterett og selskapsrett

2004

Handelshøyskolen BI Grunnleggende bedriftsøkonomi

Organisasjoner, verv osv.
2006-dd

Styremedlem og nestleder i Nordic Mining ASA

Artikler skrevet av Camilla