Benedicte

Langford

  • senioradvokat

CV

Benedicte Langford er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og IT & Media.

Benedicte har bred kompetanse innenfor immaterialrett, og særlig innenfor områdene opphavsrett, markedsføringsrett og varemerkerett. Hun arbeider også med arbeidsrett hvor hun bistår både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Arbeidsområder
Immaterialrett  
Opphavsrett (artister og forfattere), varemerkerett og markedsføringsrett 
Andre  
Offentlige anskaffelser, arbeidsrett. kontraktsrett og lisensavtaler
Arbeidserfaring
2014-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat/senioradvokat, IKT-, medie- og immaterialrettavdelingen

2011-2014

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, IKT-, medie- og immaterialrettavdelingen

2007-2011

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge): Juridisk rådgiver

Utdanning
2007

Universitetet i Oslo: Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor opphavsrett og juridisk engelsk

Organisasjoner, verv osv.
2007-2011

Styremedlem i CLARA, en on-line informasjonssentral om opphavsrett og klargjøring av rettigheter i Norge

2008-2011

Varamedlem i Norcode (The Norwegian Copyright Development Association)

Artikler skrevet av Benedicte