Benedicte

Langford

  • senioradvokat

CV

Benedicte Langford er tilknyttet Arbeidsrett- og IT & Media-avdelingen.

Benedicte arbeider særlig med arbeidsrett og bistår arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger i spørsmål knyttet til arbeidsrett og arbeidsliv. Hun har bred erfaring med stillingsvernssaker, omorganiseringsprosesser, håndtering av personalkonflikter og varslingssaker, lojalitetsplikt i arbeidsforhold, arbeidsavtaler, arbeidstid, lønn, bonus, AFP, kontrolltiltak på arbeidsplassen, sykefraværsoppfølging m.v.  Hun holder jevnlig presentasjoner om arbeidslivsrelaterte spørsmål.

Benedicte arbeider også med immaterialrett, og særlig innenfor områdene opphavsrett, markedsføringsrett og varemerkerett. Hun har lang erfaring med spørsmål knyttet til avtaler om rettighetsbruk, forretningshemmeligheter, lojalitetsplikt i kontraktsforhold m.v.

Hun har også god kompetanse på forvaltningsrett og opplæringsloven, særlig saker knyttet til elevers skolemiljø.

Arbeidsområder

Arbeidsrett

Individuell og kollektiv arbeidsrett, stillingsvern, suspensjon, omorganisering, arbeidsavtaler, arbeidstid, lønn, AFP, ferie- og feriepenger, forebygging av konflikter, konkurranseklausuler, overdragelse av rettigheter i arbeidsforhold, kontrolltiltak og personopplysninger på arbeidsplassen, HR-relaterte spørsmål.

Tvisteløsning/forhandlinger

Langford har god erfaring med prosedyre for domstolene og voldgiftsdomstoler. Hun bistår ofte i forhandlinger og tvisteløsning.

Immaterialrett/IPR

Opphavsrett, varemerkerett og markedsføringsrett.

Andre

Kontraktsrett, forvaltningsrett, opplæringsloven og personvern.

Arbeidserfaring
2014-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokat/senioradvokat, Arbeidsrett- og IT & Media-avdelingen

2011-2014

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, IKT-, medie- og immaterialrettavdelingen

2007-2011

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge): Juridisk rådgiver

Utdanning
2006

Universitetet i Oslo: Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor opphavsrett og juridisk engelsk

Organisasjoner, verv osv.
2007-2011

Styremedlem i CLARA, en on-line informasjonssentral om opphavsrett og klargjøring av rettigheter i Norge

2008-2011

Varamedlem i Norcode (The Norwegian Copyright Development Association)

Artikler skrevet av Benedicte