Anders Miro Krøvel

Advokatfullmektig

Anders Miro Krøvel er spesialisert innen norsk og internasjonal opphavsrett, varemerkerett og kontrakter. Anders bistår særlig virksomheter i underholdningsbransjen, og arbeider blant annet med spørsmål om rettighetsklarering og produktplassering. Han har også skrevet en masteravhandling om opphaveres rett til rimelig vederlag.

CV

Erfaring

 • 2020 - DD

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2018 - 2019

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Trainee

 • 2018

  Oslo Literary Agency

  Trainee

 • 2018

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

  Trainee

Utdanning

 • 2019

  Universitetet i Bergen

  Master i rettsvitenskap

 • 2012

  University of Edinburgh

  Internasjonale relasjoner

Organisasjoner

 • 2014 – 2017

  Juristforeningen i Bergen

  Medlem av idrettsstyret