Anders

Miro Krøvel

  • advokatfullmektig

CV

Anders Miro Krøvel er tilknyttet faggruppen IT & Media. Han skrev avhandlingen «Må åndsverkloven § 69 endres hvis EUs direktiv 2019/790 vedtas gjennomført i EØS?».

Arbeidsområder

IT & Media

Selskapsrett

Arbeidserfaring
2020-dd

Bing Hodneland advokatselskap DA: Advokatfullmektig, IT&Media

2019

Oslo Literary Agency: Praktikant

2018

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen: Praktikant

Utdanning
2019

Universitetet i Bergen: Master i Rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
Artikler skrevet av Anders