Aleksander

Monsen

  • senioradvokat

CV

Aleksander Monsen er tilknyttet faggruppen for fast eiendom og entreprise. Han bistår våre klienter bredt innenfor disse områdene, men særlig knyttet til kjøp, salg og forvaltning av næringseiendom, samt prosedyre for domstolene og annen tvisteløsning.

Arbeidsområder

Fast eiendom og entreprise.

Arbeidserfaring
2020-dd

Bing Hodneland Advokatselskap DA: Advokat

2017 – 2020

Kristiansand tingrett: Dommerfullmektig

2013-2017

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA: Advokatfullmektig/advokat

Utdanning
2013

Universitetet i Bergen: Mastergrad i rettsvitenskap

Organisasjoner, verv osv.
2019

Universitetet i Agder: Sensor, kontraktsrett

Artikler skrevet av Aleksander