Team

Per P.
Hodneland

partner | advokat (H)

Paal I.
Haugaard

partner | advokat

John Steffen
Gulbrandsen

partner | advokat (H)

Søren
Olsen

partner | advokat

Jon
Wessel-Aas

partner | advokat (H)

Arne
Sørsdahl

partner | advokat

Frode Heggdal
Larsen

partner | advokat

Mathias
Lilleengen

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Jarle
Edler

partner | advokat

Rune
Andersen

partner | advokat

Camilla
Fiskevoll

partner | advokat

Magnus
Ødegaard

partner | advokat

Alf Kåre
Knudsen

partner | advokat

Christian
With

partner | advokat

Marius A.
Rød

partner | advokat

Stine Helén
Pettersen

partner | advokat

Knut
Hodneland

partner | advokat

Benedicte
Langford

senioradvokat

Eirik
Gåskjønli

senioradvokat

Hanne
Reese Holm

advokat

Julia Onsager
Steen

advokat, i permisjon

Mari
Støle Hanssen

advokat

Mathilde Strand
Wilhelmsen

advokat, i permisjon

Marianne
Frisvold Furuseth

advokatfullmektig

Sunniva
Lange

advokatfullmektig

Henrik
Wergeland Waale

advokatfullmektig

Limita
Lunde

advokatfullmektig

Veslemøy
Aga

advokatfullmektig

Vegar
Waage

advokatfullmektig

Ida Maria
Rudjord

advokatfullmektig

Hannah Bennin
Brataas

advokatfullmektig

Grete Eline
Brunsvig

advokatfullmektig

Rita
Johansen

sekretær

Julie
Rye-Holmboe

markedssekretær

Sahar
Parsa Pedersen

eiendomsforvalter

Maria Yasmin
Asri

administrasjonssjef

Siri Linn
Moe

sekretær | resepsjon

Jenny Marie
Solgaard

sekretær | resepsjon

Henrik
L. Andressen

sekretær | resepsjon

Melissa
Jakobsen Tveit

sekretær | resepsjon

Henriette Solbakke
Jørgensen

sekretær | resepsjon

Petter
Dines Olsen

sekretær | resepsjon

Johanne
Tokvam

medhjelper eiend.megling