Stikkord: skatteplikten

Skatt & Avgift

Utbytteskatt og korona

Kan et allerede vedtatt utbytte reverseres med skattemessig virkning som følge av koronapandemien?