Stikkord: skatteplikt

Skatt & Avgift

Utbytteskatt og korona

Kan et allerede vedtatt utbytte reverseres med skattemessig virkning som følge av koronapandemien?

Skatt & Avgift

Forslag til nye regler om kildeskatt på royalty og renter

Finansdepartementet sendte den 27. februar forslag om å innføre kildeskatt på royalty og renter på…

Selskapsrett & Transaksjoner

LÅN I EGET AKSJESELSKAP

Ikke sjelden foretar aksjeselskaper utbetalinger til hovedaksjonæren, som aksjonæren mener er et lån. Dersom en…