Stikkord: Regjeringen

Fast Eiendom & Entreprise

Forslag om frislipp for oppføring av tilbygg og terrasser

Regjeringen foreslår en vesentlig endring av reglene om søknadsplikt ved oppføring av bebyggelse på egen…

IT & Media

Myndighetene og arbeidsgiver vs. mine helsedata

Både myndighetene og arbeidsgiver har behov for mer informasjon om meg knyttet til smittehåndtering. Er…

Selskapsrett & Transaksjoner

Koronapandemien – betydningen for utbyttebeslutninger

Det er tiden for avleggelse av årsregnskapet for 2019, og vedtakelse av utbytte er et…

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

Arbeidsrett

Pressemelding fra regjeringen

Regjeringen orienterte i pressemelding i dag om de endelig vedtatte endringene i permitterings- og dagpengeregelverket.

Arbeidsrett

OPPDATERING AV STATENS TILTAK

Vi viser til vårt forrige nyhetsbrev av 13. mars 2020. Etter regjeringens forslag til tiltak…

Arbeidsrett

ØKONOMISKE TILTAK – KORONAVIRUSET

(Finansdepartementets Prop.53 LS (2019-2020)) Regjeringen la i dag, 13. mars 2020, frem Prop.53 LS med…