Stikkord: plan- og bygningsloven

Fast Eiendom & Entreprise

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler – dømt for ulovlig praksis

Like før sommeren behandlet Oslo tingrett to saker der det ble fastslått at Oslo kommune

Fast Eiendom & Entreprise

Byggeforbud i strandsonen – finnes det likevel håp?

Det er sommersesong og fritidseiendommer langs vår langstrakte kyst blir igjen bebodd. Mange blir på

Fast Eiendom & Entreprise

Hva gjør du når naboen tar seg til rette?

Kan du kreve at kommunen forfølger en ulovlig oppført brygge i vannkanten eller naboens tilbygg