Stikkord: plan- og bygningsloven

Fast Eiendom & Entreprise

Ulovlig innredet naust, miljøkriminalitet?

Med en ny sommersesong under oppseiling der mange nordmenn vil feriere «hjemme» vil det fort…

Fast Eiendom & Entreprise

Koronaloven – Fast Eiendom og Entreprise

Innenfor rettsområdene fast eiendom og entreprise er det varslet nært forestående regelendringer for å avhjelpe…

Fast Eiendom & Entreprise

Fersk dom fra Høyesterett – Ansvarlig søker dømt for brudd på plan- og bygningsloven

Et arkitektfirma som var involvert i et katastrofalt boligprosjekt i Trondheim, har nå blitt dømt…

Fast Eiendom & Entreprise

Eplehageutbygging og krav til veiopparbeidelse – veien til kaos

Som utbygger risikerer du store kostnader, forsinkelser og uforutsigbarhet dersom fortettingsprosjektet ditt utløser krav til…

Fast Eiendom & Entreprise

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler – dømt for ulovlig praksis

Like før sommeren behandlet Oslo tingrett to saker der det ble fastslått at Oslo kommune…

Fast Eiendom & Entreprise

Byggeforbud i strandsonen – finnes det likevel håp?

Det er sommersesong og fritidseiendommer langs vår langstrakte kyst blir igjen bebodd. Mange blir på…

Fast Eiendom & Entreprise

Hva gjør du når naboen tar seg til rette?

Kan du kreve at kommunen forfølger en ulovlig oppført brygge i vannkanten eller naboens tilbygg…

Fast Eiendom & Entreprise

GÅRDEIERS ANSVAR FOR SNØRYDDING

Gårdeier har et strengt ansvar for takras og rydding av snø og is fra tak…