Stikkord: personopplysninger

IT & Media

Dos and don´ts: Dronefotografering i film- og TV-produksjon

Bruken av droner har økt kraftig det siste tiåret, ikke minst innenfor film- og TV-produksjon.…

IT & Media

Hva deler du med Clubhouse?

Clubhouse har gjort sitt inntog i Norge, og alle ønsker seg en invitasjon. Appen krever…

IT & Media

Overfører din virksomhet ulovlig data til USA?

Mens resten av verden tok sommerferie, kom EU-domstolen med en dom midt i juli som…

IT & Media

Kan personopplysninger behandles videre for andre formål enn de ble samlet inn og behandlet for?

Bing Hodnelands advokatfullmektig Hermon Melles har skrevet ny artikkel i Lov og rett om GDPR…

IT & Media

Pasienters ytringsfrihet er viktigere enn legers personvern

Oslo Tingrett fattet nylig en dom hvor de stadfestet Personvernnemndas vedtak i saken mellom legelisten.no…

IT & Media

Den norske internettbransjens festdag

Advokat Magnus Ødegaard fra Bing Hodneland er konferansier på Nasjonalt internettforum 2019 den 20. november.

IT & Media

Privat på Facebook?

Hvor private er private grupper på Facebook? Kan vi dele bilder og informasjon fritt så…

IT & Media

Når en døende ufrivillig blir del av et kunstprosjekt

Se for deg at du kommer på besøk til et familiemedlem på et sykehjem, og…

Arrangementer

Manuduksjon i Privacy and Data Protection

Onsdag 8. mai inviterer vi studenter som følger undervisningen i JUR1630, JUS5630 – og andre…