Stikkord: merverdiavgift

Skatt & Avgift

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021. Bing Hodneland advokatselskap omtaler her…

Skatt & Avgift

MVA og omtvistede krav

Entreprenører har i dag plikt til å innbetale moms selv om byggherren nekter å betale…

Skatt & Avgift

Merverdiavgift, husleie og korona

Koronautbruddet reiser en rekke merverdiavgiftsrettslige spørsmål for aktørene innen næringseiendom. Nedenfor gir vi deg en…

Skatt & Avgift

Omgåelse og forvirring

Nå skal skattereglene også gjelde for momsen. Det kan skape forvirring og usikkerhet for de…