Stikkord: korona

Selskapsrett & Transaksjoner

Styrets ansvar for forsvarlig egenkapital og likviditet.

Covid19 pandemien skaper økonomiske utfordringer for mange bedrifter, og restriksjonene gjør det vanskelig å forutse…

Arbeidsrett

Varsler tilsyn med smittevern på arbeidsplassen

Forsvarlig smittevern på arbeidsplassen er en del av virksomhetens ansvar for å sikre et fullt…

Arbeidsrett

Har du permitterte ansatte eller skal du permittere? – Vær obs på nye regler

Grunnet tiltakene som ble iverksatt for å begrense utbruddet av covid-19-viruset, har mange virksomheter enten…

Arbeidsrett

Annerledes sommerferie i år – kan avtalt ferie endres?

Arbeidsgivere og arbeidstakere har mange spørsmål knyttet til allerede planlagte aktiviteter, blant annet ferie, i…

Skatt & Avgift

Utbytteskatt og korona

Kan et allerede vedtatt utbytte reverseres med skattemessig virkning som følge av koronapandemien?

Arbeidsrett

Forvirring om permitterte spillere

Bing Hodneland advokatselskap har fulgt diskusjonen om den rettslige situasjonen til permitterte fotballspillere, og registrerer…

Arbeidsrett

Regjeringens tiltak gir force majeure

Regjeringen har iverksatt en rekke nødvendige krisetiltak for å hindre spredning av Koronaviruset. Flere av…

Fast Eiendom & Entreprise

Avholdelse av årsmøter i disse Koronatider

Våren er tiden for å avholde årsmøter/generalforsamlinger i sameier og borettslag. Koronasituasjonen skaper utfordringer her…

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

Fast Eiendom & Entreprise

Koronaloven – Fast Eiendom og Entreprise

Innenfor rettsområdene fast eiendom og entreprise er det varslet nært forestående regelendringer for å avhjelpe…