Stikkord: kildeskatt

Skatt & Avgift

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021. Bing Hodneland advokatselskap omtaler her…

Skatt & Avgift

Forslag til nye regler om kildeskatt på royalty og renter

Finansdepartementet sendte den 27. februar forslag om å innføre kildeskatt på royalty og renter på…