Stikkord: gdpr

IT & Media

Ulovlig bruk av cookies

Flere nettsteder bruker cookies ulovlig, og EUs Datatilsyn slår hardt ned på dette. I Frankrike…

IT & Media

Hva deler du med Clubhouse?

Clubhouse har gjort sitt inntog i Norge, og alle ønsker seg en invitasjon. Appen krever…

IT & Media

Overfører din virksomhet ulovlig data til USA?

Mens resten av verden tok sommerferie, kom EU-domstolen med en dom midt i juli som…

IT & Media

Hvordan sørge for god nok cybersikkerhet på hjemmekontoret

Covid-19 krisen har ført til historisk høy bruk av hjemmekontor. Mange har på kort varsel…

IT & Media

Myndighetene og arbeidsgiver vs. mine helsedata

Både myndighetene og arbeidsgiver har behov for mer informasjon om meg knyttet til smittehåndtering. Er…

IT & Media

Er slaget om norske data tapt allerede?

Norske bedrifter er i ferd med å ta i bruk nordmenns data fra nettbruk. De…

IT & Media

Pasienters ytringsfrihet er viktigere enn legers personvern

Oslo Tingrett fattet nylig en dom hvor de stadfestet Personvernnemndas vedtak i saken mellom legelisten.no…

IT & Media

Kunstig intelligens og GDPR

Advokatfullmektig Hermon Melles har publisert en artikkel i tidskriftet Lov & Data.

IT & Media

Cybersecurity i praksis

Det var fullt hus da Bing Hodneland arrangerte frokostseminar om IT-sikkerhet.

IT & Media

Ny dom om cookies fra EU-domstolen – strengere samtykkekrav

Flere nettsteder bruker cookies ulovlig.