Stikkord: entreprisekontrakter

Fast Eiendom & Entreprise

Samspill i entreprisekontrakter

Byggefeil og lav produktivitet i byggebransjen har ført til nytenkning knyttet til de tradisjonelle kontraktsformene