Stikkord: eierseksjonssameie

Fast Eiendom & Entreprise

Laderett for alle med elbil i boligselskaper fra og med nyttår, men hvem tar regningen?

Fra nyttår kan både seksjonseiere og andelseiere kreve at det installeres ladepunkt(er) for elbiler. Installasjonen…

Fast Eiendom & Entreprise

Næring og bolig i ett sameie – hvordan skal kostnadene fordeles?

Når balkongene skal vedlikeholdes, trappeoppgangen males eller sandkassen skiftes ut, er butikken i første etasje…

Fast Eiendom & Entreprise

«MINISAMEIER» – EN UTFORDRING!

Eierseksjonssameier bestående kun av to seksjoner – kan by på store utfordringer. 

Fast Eiendom & Entreprise

FORDELING AV FELLESKOSTNADER I EIERSEKSJONS-SAMEIER

Fordeling av felleskostnader i sameier etter eierseksjonsloven skaper stadig diskusjoner. I det følgende redegjøres for…