Stikkord: eiendomsretten

Fast Eiendom & Entreprise

Forslag om frislipp for oppføring av tilbygg og terrasser

Regjeringen foreslår en vesentlig endring av reglene om søknadsplikt ved oppføring av bebyggelse på egen…

Fast Eiendom & Entreprise

NÅR FELLESAREAL IKKE ER FELLES

Høyesterett har avsagt en dom om at det som i seksjonstegningene var definert som fellesareal…